ثبت نام در سامانه
صدور صورتحساب الکترونیکی حق الوکاله و خدمات حقوقی


ثبت نام

ویژه صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری


راهنمای ثبت نام

با تکمیل فرآیند ثبت نام ، پایانه فروشگاهی شما که یک برنامه کاربردی تلفن همراه است فعال شده و قادر خواهید بود صورتحساب الکترونیکی حق الوکاله و خدمات حقوقی خود را بر اساس قوانین و استانداردهای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کنید.

  1. لازم است کلیه وکلای محترم ابتدا "شماره پیگیری ثبت نام " که از سازمان امور مالیاتی دریافت نموده اند (در اظهارنامه های مالیاتی ثبت شده قابل استخراج است) را در قسمت "شماره پیگیری ثبت نام " در ستون مربوطه درج نمایند. چنانچه تا کنون شماره پیگیری مربوطه دریافت نشده است، لطفا با وارد شدن در سامانه سازمان امورمالیاتی و تشکیل پرونده، شماره پیگیری ثبت نام را دریافت و مطابق بالا اقدام گردد.
  2. تمامی اطلاعات وارد شده در این سامانه باید مطابق با اطلاعات ثبت شده در سامانه امور مالیاتی کشور باشد.
  3. پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده شامل: شماره ملی/شناسه ملی، کدپستی ، شماره پیگیری ثبت نام، نام ، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، شماره شناسنامه ، شماره شبا،

    سریال حافظه مالیاتی و سریال پایانه فروشگاهی خود را دریافت کرده و پس از آن با استفاده از برنامه صدور صورتحساب می توانید صورتحساب استاندارد جهت ارائه به سازمان امورمالیاتی را صادر کنید.

  4. پس از تکمیل مراحل ثبت نام جهت فعالسازی سامانه به درگاه پرداخت الکترونیکی هدایت شده و در آنجا مبلغ 109،000 ریال برای سال اول به عنوان حق عضویت دریافت خواهد شد.